POZYTYWNIE O SUKCESACH

Nawet niezbyt życzliwe pisma za­graniczne wypowiadały się pozytywnie o polskich „su­kcesach”, podkreślając wysunięcie się naszego kraju na czołowe miejsce w świecie pod względem dynamiki rozwoju.Nie bez przyczyny więc Edward Gierek w swym re­feracie stwierdził: „Polityka dynamicznego rozwoju kraju, polityka budowania pomyślności społeczeństwa i siły socjalistycznej Polski sprawdziła się w praktyce. Jest to polityka słuszna. Będziemy ją więc kontynuo­wać i, rozwijać.” Pomimo tej deklaracji założono jed­nak na lata 1976—1980 pewne osłabienie dynamiki: dochodu narodowego do 40—42%, produkcji przemy­słowej do 48—50°/o, rolnej do 15-16%>, płac realnych do 16—18%, inwestycji do 14% itp.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)