POZIOM STOPY ŻYCIOWEJ

Lepiej — utrzymywali — by ludzie mieli wię­cej pieniędzy, niż by cierpieli niedostatek z powodu ich braku, tak jak to miało miejsce w latach sześć­dziesiątych. Wtedy przecież poziom stopy życiowej był w oczywisty sposób niższy, a towarów (oprócz mięsa) nie brakowało. Były to jednak w przeważającym stop­niu towary nienowoczesne, a ludzie nie mieli ich za co kupić. Czy socjalizm ma być ustrojem, w którym produkuje się towary na półki czy dla ludzi? Ludzie przeciez nie będą mogli tych wyrobów kupić, nie ma­jąc pieniędzy. O tym, czy jest dobrze, czy źle — mó­wiono — nie decydują towary, które można w danej chwili kupić, lecz te, które ludzie nabyli w ostatnich latach i mają w tej chwili w domu — a kupili bar­dzo dużo, znacznie więcej niż kiedykolwiek w prze­szłości, bo „daliśmy” i „dajemy” o wiele więcej niz w przeszłości, i to znacznie lepszych towarow.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)