POWODZENIE JEDNOSTKI

Powodzenie jednostki w pokonywaniu próby w dużym stopniu zależy od jej przygotowania nabytego w macierzys­tym środowisku społecznym — od zróżnicowanych środowiskowych wzorów kulturowych zachowania się i aspiracji, a także od zróżnicowanego dostępu do poszukiwanych wartości (np. dostęp do wykształ­cenia w zależności od sytuacji materialnej kandy­data). W tych warunkach dostrzegane między jed­nostkami dystanse zostają sprecyzowane w katego­riach różnic społecznych i mogą — nawet w sformu­łowaniach potocznych — otrzymywać bardziej roz­winiętą interpretację socjologiczną.Występuje to zwłaszcza w definiowaniu sytuacji z pozycji niedorównywania partnerowi, gdzie poczu­cie niższości wyrażane bywa jako poczucie upośle­dzenia społecznego. Oto „ja”, „syn chłopa, z brakami w obyciu i wiadomościach” — a naprzeciwko „oni”, „pewrd siebie inteligenci, pokpiwający sobie ze mnie”; „ja”, „najbiedniejszy w klasie”, a do tego „należący do najgorszych uczniów” — a naprzeciw­ko „oni”, którzy „chodzili do lepszych szkół podsta­wowych”.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)