POTRZEBNA ZMIANA

Po drugie, potrzebna była zmiana struktury pro­dukcji, zwiększenie udziału towarów rynkowych, zwła­szcza żywności. Tymczasem plan na lata 1976—1980 przewidywał tendencję odwrotną. Po trzecie, należało zwiększyć kontrolę emisji pie­niądza; praktykowane w pierwszej połowie lat siedem­dziesiątych tzw. regulacje płac zaciążyły na równowa­dze rynkowej, zwiększyły bowiem ilość pieniądza, nie wpływając na wzrost podaży towarów.Po czwarte, trzeba było zaprzestać zaciągania kre­dytów, zwłaszcza na cele inwestycyjne. Miałyby one sens tylko wówczas, gdyby efektywność produkcji opar­tej na tych kredytach była większa niż ich oprocento­wanie, tymczasem w wyniku ograniczeń w inwesty­cjach ich efektywność zbliżała się do zera.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)