POTRZEBA MODELU

Model ten nie przewidywał potrzeby — a więc także i legalnych możliwości — artykułowania i ekspresji niezadowo­lenia społecznego z aktualnych rządów. Poza wy­buchami w sytuacjach kryzysowych — które właś­nie dlatego miały szczególnie gwałtowny przebieg — niezadowolenie mogło być wyrażane jedynie w for­mie bardziej lub mniej ostentacyjnego wycofania się ze spraw publicznych. Z kolei świadomość gru­powa podmiotów monopolistycznej władzy mogła w tych warunkach kształtować się jako jedyna płasz­czyzna całościowego myślenia o społeczeństwie, a zarazem wzór do naśladowania dla „politycznie” czy „ideologicznie nieuświadomionych”. Takie sto­sunki stanowiłyby jedyny w swoim rodzaju przy­padek „panowania ideologicznego” pojedynczej gru­py społecznej gdyby nie to, że jej ewentualny par­tykularyzm miał możność przejawiania się tylko podskórnie, pod fasadą głoszonej choćby bez prze­konania „drętwej mowy”, obowiązanej składać try­but uniwersalizmowi podstawowych pryncypiów ustrojowych socjalizmu.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)