POSZUKIWANIE AKCEPTACJI

Poszukiwanie akceptacji u otoczenia, które dostar­cza jednostce budujących przykładów postępowania, jest zgodne z założeniami organicznej integracji „po­zytywnego bohatera” z kolektywem. Partner-kole- ga, mający większe niż bohater doświadczenie w pra­cy, dojrzałość życiową lub bardziej ukształtowany światopogląd, spełnia podobną rolę jak wykazujący takie same cechy partner-przełożony. „Ja”, nowo zatrudniony, „starałem się swoją pracę wykonywać jak najlepiej” — „oni”, doświadczeni górnicy, „dla których najważniejsza jest pracowitość, obdarzyli mnie uznaniem”. Partner-kolega nie musi zresztą górować nad bohaterem, żeby dostarczać mu pozy­tywnej inspiracji, gdyż jego misja polega przede wszystkim na tworzeniu środowiska, w którym tam­ten może istnieć i rozwijać się jako „pozytywny bo­hater”.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)