POSZCZEGÓLNE RESORTY

Poszczególne resorty rozdrapywały nadal resztki za­sobów płatniczych kraju. Na początku roku wydawały przyznane im limity dewizowe na import towarów re­latywnie mniej ważnych, po to by w drugiej połowie roku, a zwłaszcza pod koniec grozić zatrzymaniem naj­ważniejszych fabryk bądź inwestycji z powodu braku dewiz na import niezbędnych surowców czy też ma­szyn. W obliczu takich argumentów załamywały się wszystkie ogniwa kierowania centralnego (Bank Han­dlowy, Ministerstwo Handlu Zagranicznego, Komisja Planowania, Prezydium Rządu, Biuro Polityczne), po­zwalając na import. Stąd też przekroczenia zaplano­wanych wcześniej wielkości. Z eksportem było od­wrotnie: w pierwszej połowie roku przedsiębiorstwa realizowały go niezwykle ślamazarnie m.in. po to, by udowodnić, że nałożone obciążenia są zbyt duże i wy­magają korekty w dół.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)