POSTĘPOWANIE RYWALI

Po­stępowanie rywali w konkretnych sytuacjach mię­dzyludzkich spełnia po prostu z góry powzięte ocze­kiwania czy przeświadczenia na temat ich zachowania się jako przedstawicieli określonych środowisk społecznych. Kiedy jeden z bohaterów wydarzenia stwierdza u swojego partnera „brak kultury” albo „zacofanie”, tamten tę jego opinię o sobie musi ak­ceptować, przyznając samokrytycznie, że „ma (choć­by niezawinione) braki”. Psychologiczno-społeczny mechanizm dystansów międzyludzkich, który — tak jak dystanse wynikłe z nierówności osobistych do­konań — opiera się na negatywnej współzależności między samopoczuciem rywali, w taki lub inay spo­sób ład ten utrwala i sankcjonuje. Choćby tylko zdejmując z upokarzanej jednostki odpowiedzialność za to, kim jest, usprawiedliwiając jej porażkę.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)