POSIADANIE WŁASNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI

Posiadanie własnych środków produkcji przez część obywateli społeczeństwa socjalistycznego stwarza oddzielny problem wiązania ich pracy z planem i odpowied­nich narzędzi ‚kształtowania tego, co rcbią, w uchwytne dla planisty i oczekiwane przez polityka gospodarczego „zadania produkcyjne”. Dopóki jed­nak problem ten zachowuje wyłącznie organizacyj­ny czy ekonomiczny charakter — jak to się dzieją w Polsce od połowy lat pięćdziesiątych — podział klasowy społeczeństwa nie podlega specyficznemu procesowi stereotypizacji. Chyba tylko pośrednio i w takim stopniu, w jakim sposób jego rozwiązania jest odpowiedzialny za utrzymanie w gospodarce socjalistycznej kategorii ekonomicznych (rynek, ce­na, zysk) oraz wpływa na kontrasty położeiia ma­terialnego ludności.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)