PORZĄDEK RZECZY

W każdym bowiem wypadku od innych grup odróżnia je pewien odrębny styl życia oraz dystans jako wynik silniej bądź słabiej przejawianej tendencji do ekskluzywności. Zatem nie indywidualny wyczyn, ale właściwy jakiejś grupie styl życia staje się w hierarchii spo­łecznej podstawowym sposobem manifestacji przez jednostkę własnej godności w sytuacjach między­ludzkich — manifestacji polegającej na naocznym pokazaniu rywalowi, że należy się do elitarnej grupy.Warto przy tym zauważyć, że między „porządkiem rzeczy’ a „obrotem rzeczy” — czyli między dystan­sem wynikającym z hierarchii społecznej, a dystan­sem osiąganym przez wykorzystanie jednostkowej szansy — pojawiać się może w świadomości społecz­nej charakterystyczna sprzeczność.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)