POPIERANIE REFORMY

A kto popierał reformę? Przede wszystkim jej au­torzy. Używano przy tym nieprawdopodobnych forte­li, by przekonać najwyższe władze o pozytywach pier­wszych eksperymentów. W roku 1973, dla przykładu, nowe zasady wprowadzono w 27 dużych organizacjach gospodarczych, zatrudniających przeszło 800 tys. osób (około 17°/o ogólnej liczby zatrudnionych w przemyśle uspołecznionym) i produkujących jedną piątą produkcji uspołecznionej. Do „eksperymentowania” wybrane zo­stały najlepsze zakłady, najbardziej sprawne i efek­tywne. Nic więc dziwnego, że również osiągały one naj­lepsze rezultaty w zakresie wzrostu produkcji. Autorzy reformy argumentowali, że jest to wynik udanych kon­cepcji. Nie bez powodu zatem wielokrotne oceny eks­perymentu były pozytywne.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)