POLARYZACJA POSTAW

Polaryzacja postaw, jaka zachodzi podczas kon­fliktu interesów, ma jednak nie tylko same destruk­cyjne strony, ale może również katalizować procesy integracyjne, tyle że w innych układach. Społecz­ny podział zarysowany przez konflikt sprawia, że bohater przestaje być sam naprzeciwko antagonis­ty, gdyż obok „niego” pojawia się jeszcze jedna osoba dramatu — współtowarzysz, niekiedy komba­tant, człowiek znajdujący się w tym samym co bo­hater położeniu, z którym wspólnie mogą siebie określać zaimkiem osobowym liczby mnogiej „my”. Sytuacje konfliktowe rogrywają się teraz w ukła­dzie trójstronnym, gdzie „ja domagałem się tego, do czego mam prawo, i wykazałem, że mam rację”, „on, który starał się postawić na swoim”, oraz „ten trzeci — pracownicy, którzy otoczyli mnie grupką i cieszyli się, że wyszedłem zwycięsko”; „ja, ktpry drwiłem z panujących obyczajów”, „ona, która dla wykazania bojowości spowodowała wydalenie kilku słuchaczy,” oraz „grupa, która wybrała mnie jako reprezentanta”, „ja, który powiedziałem, co o nim myślę, i dałem przykład innym”, i „on, który mu­siał ugiąć się” dlatego, że „inni za moim przykła­dem zignorowali jego polecenia”.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)