POŁĄCZENIE W ŚWIADOMOŚCI

Tak dochodzi do połączenia w społecznej świado­mości obu typowych antagonistów: „przyzwoitego, zwyczajnego człowieka” — jego konkurenta „ka­rierowicza” oraz „wazeliniarza” i jego szefa „dzierżymordy”. Ponieważ zaś stanowiska władzy w strukturze organizacyjnej społeczeństwa socjalis­tycznego są osiągane indywidualnie w przebiegu zawodowych albo politycznych karier, i po zapad­nięciu odpowiedniej decyzji personalnej dotychcza­sowy kolega bohatera może zostać jego przełożonym, granica między jednym i drugim ulega zatar­ciu. Zaostrza się też konflikt społeczny z uogólnio­nym antagonistą jako tym, który najpierw bez oporów moralnych „chodzi wokół swoich spraw”, a więc jest „windowany”, dostaje się do „żłobu” i potem w zgranej „klice” może „nadużywać zaj­mowanej pozycji” oraz „trzymać za mordę” opo­nentów. Staje się on teraz obiektem zarówno pre­tensji,

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)