POGORSZENIE SYTUACJI

W latach 1974—1975 wydawaliśmy już średnio o około 20% więcej, niż wy­nosił wypracowywany dochód narodowy, z tego trzy piąte przypadało na zadłużenie zagraniczne, dwie piąte na zadłużenie wewnętrzne, to znaczy na odłożone przez ludność dochody w PKO i innych miejscach. Czy tak znaczne pogorszenie sytuacji płatniczej Pol­ski w roku 1975 nie wpłynęło na zmianę stanowiska kierownictwa politycznego i gospodarczego kraju? Nie­stety — nie. Znowu zaplanowano, że w roku 1976 eks­port do krajów kapitalistycznych zwiększy się aż o 33% (podobnie jak planowano na rok 1975), a import wzrośnie tylko o 7%. Czy taki plan odsuwał widmo katastrofy płatniczej? Także nie; bo nawet gdyby zo­stał on zrealizowany, zadłużenie średnio- i długookre­sowe wzrosłoby do prawie 10 mld dolarów, a zobowią­zania płatnicze Polski zwiększyłyby się o prawie 4,5 mld dolarów.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)