PODZIAŁY SPOŁECZNE NA TLE KONFLIKTÓW INTERESÓW

Konflikt społeczny może ujawniać się w sferze kodu obyczajowego na tle symbolicznego znaczenia w hie­rarchii społecznej określonego gestu lub słowa, ale nie jest to raczej jego specyficzna domena. Właści­wą domeną konfliktu są przede wszystkim realne interesy jednostek i grup, pozostające względem sie­bie w mechanizmie funkcjonowania życia zbiorowe- go we wzajemnej sprzeczności. I chociaż podział prestiżu między grupami społecznymi starowi sam w sobie dostateczne podłoże sporów i zadrażnień między nimi, o formowaniu się ich odrębnych gru­powych interesów decyduje przede wszystkim po-, dział bardziej namacalnych dóbr, takich jak dobra ekonomiczne i władza.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)