PODZIAŁ SPOŁECZNY

Podział społeczny dokonujący się przez konflikt interesów, gdziq jedna strona zyskuje tylko wtedy, kiedy traci druga, powstaje na zasadzie dychotomii. Jeżeli zaś jedna strona stale zyskuje w powtarza­jącym się konflikcie, a druga stale traci — jedna jest uprzywilejowana, a druga upośledzona, jedna dominuje, a druga podlega — tworzy się struktura społeczna ukształtowana według schematu dychotomicznego. Strukturotwórcze działanie konfliktu interesów najlepiej zilustrować cytując za Karolem Marksem jego ogólne prawo określające wewnętrzną zależność między spadkiem i wzrostem płacy roboczej i zysku w ustroju kapitalistycznym, gdzie „udział kapitału, zysk, rośnie w tym samym stosunku, w jakim spada udział pracy, płaca robo­cza, i odwrotnie. Zysk rośnie w tym samym stop­niu, w jakim spada płaca robocza i spada w takim stopniu, w jakim płaca robocza rośnie.”

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)