PODZIAŁ PRESTIŻU

Dotyczą one takich typowych cech charakterystyki społecz­nej jednostek, jak poziom wykształcenia, charakter pracy i zajmowane stanowisko, wysokość dochodów, a także pewnych jakościowych właściwości stylu ży­cia. Cechy te są niewspółmierne i w syntetycznej ocenie prestiżu mogą uzupełniać się i po części za­stępować albo też powodować dysonanse i znosić wzajemnie (jak w przypadku wspomnianej wcześniej sprzeczności między indywidualnym dokonaniem tradycyjną hierarchią).Podział prestiżu dokonuje się między warstwami społecznymi, które jako takie nie stanowią elemen­tów organizacji życia zbiorowego. Jednakże w świa­domości społecznej znajduje odbicie również tech­niczny podział pracy — zostaje tam nasycony obie­gowymi sądami i ocenami, krystalizuje się jako pewien wymiar porządku społecznego.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)