PODSTAWOWY ARGUMENT

Podstawowym argumentem, którego używano dla obrony tezy o możliwości kontynuacji dynamicznego rozwoju, były „żniwa inwestycyjne”. Chodziło o ocze­kiwane rezultaty poniesionych nakładów inwestycyj­nych. Wierzono, że „żniwa” te (prędzej czy później) będą, i… czekano na nie. W okresie VII Zjazdu kierow­nictwo było przekonane, że moment ten jest w zasięgu ręki. Utrzymywane było ono w tym przekonaniu m.in. przez ministrów branżowych, których strategia pole­gała na obietnicach umożliwiających wytargowanie od zaraz jak największych limitów inwestycyjnych i im­portowych. Zwłaszcza Edward Gierek brał za dobrą monetę te obiecanki. Zafascynowany nową techniką, nowocze­snym, zautomatyzowanym przemysłem, chciał, by no­wych fabryk wybudowano jak najwięcej. Stąd jego zainteresowanie kredytowymi zakupami licencji i tech­nologii. Uważał, że fabryki te pozostaną na stałe w kraju, że prędzej czy później muszą dać efekty.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)