PODSTAWOWA PRZYCZYNA

Jak stwierdził S. Kania na VI plenum KC PZPR, podział środków na resorty i regiony nie wynikał z rzeczywistych po­trzeb, lecz miał charakter subiektywny. W rezultacie nastąpił spadek efektywności gospodarowania, zaczęła się obniżać wydajność pracy, co spowodowało, że po­cząwszy od 1979 roku następował bezwzględny spadek dochodu narodowego.Podstawową przyczyną — stwierdzają dokumenty — były błędy najwyższego kierownictwa w kierowaniu gospodarką i państwem.’ „Nieumiejętność oceny sy­tuacji społeczno-politycznej i ekonomicznej, brak kon­cepcji rozwiązywania sprzeczności, podatność na wpły­wy grup nacisku i interesów, brak wszelkiej reakcji na głosy krytyki potwierdzają brak jego kompetencji i podstaw moralno-politycznych do sprawowania wła­dzy.”

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)