PODSTAWA GODNOŚCI

Tą drogą daleko odchodzimy od pojedynku jako podstawowego wydarzenia w ustalaniu kolejności między rywalami, gdzie sprawdzać się mógł nawet „pozytywny bohater” społeczeństwa socjalistycznego, odpowiadając na propagandowe hasło „szlachetnej ry­walizacji we współzawodnictwie o tytuł przodownika pracy. Obecnie tożsamość uczestników wspólnych sytuacji określa już jednoznacznie ład społeczny, czyli — wg określenia Maksa Webera — sposób, w jaki w danej społeczności rozdziela się «godność» między typowe grupy w niej uczestniczące”. To, jakie okoliczności stanowią podstawę godności tych grup — albo raczej: jak uzasadniają one swoje rosz­czenia do godności — jest z punktu widzenia ładu społecznego sprawą całkiem drugorzędną.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)