POD ZNAKIEM ZAPYTANIA

Pod znakiem zapytania pozostawał również import, zwłaszcza import licencji; określone przez Biuro Poli­tyczne w maju 1971 zadanie podwojenia liczby zaku­pionych licencji w latach 1971—1975 w stosunku do drugiej połowy lat sześćdziesiątych nie było realizowa­ne należycie. Już w końcu 1972 roku stało się jasne, że cel ten nie zostanie osiągnięty w zadowalającym stop­niu. W 1971 roku wśród 154 ważnych licencji aż jedna trzeć a nie była zagospodarowana. W roku 1972 sytua­cja uległa dalszemu pogorszeniu. Słowem — najpierw kupowano licencje, a dopiero potem zastanawiano się nad ich wykorzystaniem. Jakie były tego przyczyny? Najważniejsza — niezadowalająca polityka licencyjna, a zwłaszcza niedostatek przygotowania projektowego i inwestycyjnego, długie cykle uruchamiania produkcji towarów opartych na licencjach, brak programu dosko­nalenia zakupionych licencji itp.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)