POD WZGLĘDEM CECH

Będziemy natomiast starali się dowiedzieć, pod względem jakich cech charaktery­styki społecznej jednostka zestawia siebie z otocze­niem w trakcie stereotypowego postrzegania sytua­cji — w jakich kategoriach utożsamia się z nim, a w jakich mu przeciwstawia. Innymi słowy, chodzi o  ustalenie, w jaki sposób struktura dramaturgiczna sytuacji międzyludzkich nakłada się w potocznej świadomości na strukturę pozycji i ról społecznych organizacji życia zbiorowego.Widzenie struktury społecznej przez pryzmat sy­tuacji bezpośrednich bywa tak samo zmienne, jak zmienne są sytuacje, w których uczestniczy jedno­stka. Za pomocą odmiennych cech — a niekiedy rów­nież wzdłuż innych podziałów — określa swoją toż­samość społeczną na tle otoczenia ten, kto odnosi sukcesy, oraz ten, kto boryka się z przeciwnościami, ten, kto może liczyć na czyjąś pomoc, oraz ten, kto pozostaje samotny.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂