PO STRONIE PRZEDSIĘBIORSTW I RESORTÓW

Nie był on planem realnym, bo przewidywał już w roku 1976 ograniczenie przyrostu inwestycji do zera, importu ogółem do 6°/o, a importu z krajów kapita­listycznych do 4%. Warto pamiętać, że w latach 1974— —1975 wielkości te wzrastały średnio o około 20—30°/o rocznie. Szybkie tempo zmniejszyć mógł tylko prężny system kierowania gospodarką, a jak pamiętamy, ta­kiego systemu nie było. To, co działo się w gospodarce, było mieszaniną preferencji szczebla centralnego, re­sortów, zjednoczeń i przedsiębiorstw; zamiary tych ostatnich dalekie były od rezygnacji z przyrostów im­portu i inwestycji.Na dobrą sprawę, również kierownictwo było ser­cem po stronie przedsiębiorstw i resortów.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)