PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE

Dopóki rozdawano hoj­nie środki na inwestycje i import, dopóty drobna wy­twórczość pozostawała poza zasięgiem zainteresowań wielkiego przemysłu. Gdy nadchodzić zaczęły trudniej­sze czasy, wielki przemysł kontynuował ekspansję, „pożerając” swych małych konkurentów. W ówczesnym systemie planowania i zarządzania kooperacja wielkich przedsiębiorstw z małymi zakła­dami należącymi do innego resortu była niezwykle trudna, bo resorty — jak pamiętamy — to jakby pań­stwa w państwie. Łatwiej było więc zlikwidować opor­ny resort (drobnej wytwórczości) i go pochłonąć niż rozwinąć współpracę na zasadach partnerskich.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)