PERSPEKTYWY OBSERWACYJNE

Ja” zosta­łem „skierowany tutaj, aby uzdrowić stosunki”, „tłumaczyłam robotnikom, że na złej pracy tracą”, „sprawnie kierowałem ludźmi i potrafiłem popędzić tych guzdrzących się” itd. Natomiast „on” — albo częście j tym razem „oni” — „liczyli na mnie, zgodzi­li się iść ze mną ręka w rękę i nie zawiedli się”, „zawsze mnie posłuchali i lubili mnie”, „wkrótce zaakceptowali mnie jako brygadzistę”. W zespoło­wym działaniu splatają się ze sobą, tworząc razem zbiorowe wartości, z jednej strony — odpowiedzial­ność, talent, doświadczenie bohatera, z drugiej — ufność, pracowitość* dobre chęci wykonawcy jego poleceń.A zatem obie perspektywy obserwacyjne „pozy­tywnego bohatera” na partnerów, którzy wchodzą do akcji z innych szczebli organizacji działań zbio­rowych, są ze sobą idealnie zbieżne.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)