PANUJĄCE PRZEKONANIE

Przekonanie o „odbieraniu” pieniędzy danych wcześ­niej w ramach regulacji potęgowały niefortunne zmia­ny w polityce podatkowej. Jakkolwiek bowiem w la­tach 1971—1975 podatki rosły wolniej niż dochody pieniężne, to zmiana struktury tych podatków dała od­czucie wręcz przeciwne. Zlikwidowano przede wszyst­kim tzw. podatek od wynagrodzeń, który w 1970 roku dostarczał skarbowi państwa ponad 90% wszystkich wpływów z tytułu płatności obowiązkowych. W zamian za to zaczęto wprowadzać dziesiątki nowych obciążeń, co spowodowało swego rodzaju szok. Do podatku od wynagrodzeń wszyscy od dawna byli przyzwyczajeni, choć jego likwidacją każdy przyjął z zadowoleniem, bo podwyższało to dochody.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)