OSTRZEJSZA KARA

Tym razem również kara była znacznie ostrzej­sza niż dziesięć lat temu, kiedy to W. Gomułka został wprawdzie usunięty z Komitetu Centralnego PZPR, ale nikt nie odważył się, by zażądać usunięcia go z par­tii i odebrania mu odznaczeń. Ówczesny premier, J. Cy­rankiewicz, pozbawiony został wprawdzie urzędu, ale faktycznie nie wycofał się z czynnego życia politycz­nego.Dlaczego tym razem ocena była tak surowa? Na py­tanie to nie można odpowiedzieć jednym zdaniem. Przyczyn było bowiem wiele.Przyczyna pierwsza: polityczna. Liberalna wobec opozycji polityka E. Gierka spowodowała, że w Polsce drugiej połowy lat siedemdziesiątych namnożyło się wiele półlegalnych i nielegalnych organizacji i ruchów.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)