OSOBISTY SUKCES

Osobisty sukces odnoszony przez jednostkę na przekór ładowi spo­łecznemu bywa niekiedy przez otoczenie źle widzia­ny, i to nie tylko w społeczeństwach podzielonych sztywnymi barierami społecznymi. Również w prze­chodzącym radykalne przeobrażenia ustrojowe po­wojennym społeczeństwie polskim daje się niekiedy obserwować szczególnego rodzaju niechęć do „nuwo­ryszów”, którzy tutaj otrzymują stereotypowe ety­kietki „karierowiczów”, „ludzi z awansu”, „robotni­ków w pierwszym pokoleniu”, „tych z wiochy, co liznęli miasta”. Stereotyp „nuworysza” pojawił się zresztą w nieco podobnych okolicznościach histo­rycznych, w związku ze zjawiskiem awansu spo­łecznego, kiedy sukces majątkowy przedstawicieli stanu trzeciego w późnofeudalnej Europie umożliwiał im dostęp do wartości skutecznie monopolizowanych dotąd przez arystokrację i poprzez nie ubieganie się o prestiż społeczny.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)