OSOBA UPOWAŻNIONA

Poza tym jeszcze on sam może występować w stosunku do otoczenia jako osoba upoważniona i wtedy ma okazję zestawiać siebie z partnerem trzeciego typu — takim, który w ramach organizacji życia zbiorowego został podporządkowany jemu sa­memu. A zatem pod względem formalnym sytuacje „po­zytywnego bohatera” odznaczają się wybitnie hie­rarchiczną strukturą. Stale oddziałujący na ich ukształtowanie pierwszy partner wchodzi do akcji z wyższego, niż reprezentowany przez bohatera, szczebla organizacji życia zbiorowego. Jeżeli zaś w akcji pojawia się również trzeci partner, sytuacje te powstają ze splotu wzajemnych oddziaływań przedstawicieli aż trzech szczebli organizacyjnych, gdzie bohater odgrywa rolę ogniwa pośredniego.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂