OFICJALNA OCENA STRATEGII

Pojawia się w związku z tym pytanie: skoro oficjal­na ocena ;,strategii dynamicznego rozwoju” była tak entuzjastycznie pozytywna, dlaczego obniżono wskaź­niki na drugą połowę lat siedemdziesiątych? W doku­mentach VII Zjazdu brak odpowiedzi. Pewne wyjaś­nienia można znaleźć między wierszami. I tak, w ie- feracie E. Gierka stwierdzono, że „zaopatrzenie ryn­ku w niektóre artykuły, zwłaszcza w mięso, nadal na­potyka trudności… Ich przezwyciężenie uważamy za jedno z najważniejszych zadań naszej polityki.  Piotr Jaroszewicz dodał do tego „poważne trudności związa­ne z nienadążaniem rozwoju transportu za wysokim rytmem gospodarki”, zbyt powolny wzrost eksportu w stosunku do importu, przerosty zatrudnienia w przedsiębiorstwach.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)