ODEBRANE ZACHOWANIE

Tak przynajmniej bohater jego zachowanie się odbiera, kiedy opowiada o „nich”, którzy „wy­rażali zdziwienie, że my, dziewczęta ze wsi, nie wybrałyśmy szkoły zawodowej”, o „niej, jeżdżącej do szkoły służbowym samochodem ojca i mówiącej nam o swojej wyższości”, o „nim”, który „potrafił stać obojętnie i ćmić papierosy, kiedy my ładowaliś­my węgiel”, czy też o „nich”, aktywistach, którzy „mieszkali w oddzielnych pokojach, żeby bezpartyj­ni nie mogli wiedzieć, o czym dyskutują”. Po wtóre, prowokacji dopuszcza się partner usiłujący pomniej­szyć bohatera przez podkopanie jego pozycji spo­łecznej. Oto „ja, nauczyciel, często dużo mniej zara­biający niż oni” oraz „oni, niewykształceni robotni­cy, skłonni z tego powodu do poklepywania mnie po ramieniu”, „ja, jej przełożony” oraz „ona, lekcewa­żąca moje polecenia, robiąca mi na złość”, „my, eg­zekutywa partii odpowiedzialna za stosunki w za­kładzie” oraz „on, człowiek konfliktowy”, „ja”, który „z biednego chłopka wyszedłem na człowieka z którym się liczą” oraz „oni”, „wielu, co jak ja wyszli ze wsi, zawsze mają pretensje o coś do ustro­ju”.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)