OCZYWISTE ROZWIĄZANIA

Rozwiązania były oczywiste, nie były one również tajemnicą dla naj­wyższego kierownictwa.W pierwszym rzędzie chodziło o zmniejszenie nega­tywnego wpływu inwestycji na rynek. W roku 1976 udział inwestycji w dochodzie narodowym zbliżał się do 35% i był jednym z najwyższych w świecie. Jedno­cześnie coraz większa część tych inwestycji oznaczała rozwój produkcji maszyn i urządzeń (tzw. dział A), nie zaś “owarów rynkowych (dział B); co więcej, w planie ns. lata 1976—1980 założono, że udział inwesty­cji związanych z produkcją towarów rynkowych po­winien wręcz zmniejszyć się o 4% (do 26%). Pozosta­wało to w oczywistej sprzeczności z potrzebą przeciw­działania pogarszaniu się równowagi.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)