OBSTAWANIE PRZY SWOIM

Jak to się stało, że wszystkie — nawet te oficjalne -— głosy ostrzegawcze pozostały bez echa? Przyczyna była niezwykle prosta: nikt nie trakto­wał przestróg serio. Wynikało to przede wszystkim z euforii wyników polskiej gospodarki w latach 1971— 1972; w prasie krajowej i zagranicznej zaczęły uka­zywać się dziesiątki artykułów o swoistym cudzie gos­podarczym. Wskazywano na znaczny wzrost płac i in­nych form dochodów pieniężnych ludności, na, inwe­stycje, na dziesiątki nowych budów. Najwyższe kierownictwo przypuszczało w tym czasie, że to wła­śnie szybki wzrost płac zrodził większy zapał do pra­cy, dc poprawy jej efektywności, a w rezultacie stwo­rzył podstawę dynamicznego rozwoju. Nie bez powo­du więc właśnie samo kierownictwo było wówczas ini­cjatorem nowych regulacji płac. (W następnych latach inicjatywa taka nie była potrzebna, gdyż coraz to inne grupy zawodowe żądały takich regulacji, argumentu­jąc, że ich pozycja uległa pogorszeniu w stosunku do tych, którzy właśnie regulację otrzymali.)

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)