OBSERWOWANE PRZEZ SOCJOLOGÓW

Jeżeli zaś obserwowane przez socjologów w społeczeństwie polskim nasilenie częstotliwości występowania postaw egalitarnych jest rezultatem oddziaływania ideologii socjalistycz­nej, prowokujące musi wydać się przede wszystkim postępowanie tego drugiego, ponieważ przeczy gło­szonym przez niego ideałom. Wielkość kontrastów nie ma tutaj zresztą decydującego znaczenia, waż­ne jest, że są dostrzegane. Na tym polegają pułap­ki ideologii socjalistycznej, kiedy głoszona jest z po­zycji kształtującego się po rewolucyjnym przewro­cie establishmentu.Natomiast z punktu widzenia planowej koordy­nacji działania sektor nieuspołeczniony może być postrzegany jako ten składnik życia zbiorowego, którym trudniej zawiadywać centralnie.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)