OBRÓT ZDARZEŃ

Obrót wydarzeń, w których ktoś traci, aby kto inny mógł zyskać, nie stanowi zagro­żenia dla jego sprawnego i dostosowanego do potrzeb społecznych funkcjonowania. Rywalizacja — o ile tylko odbywa się na podstawie trafnych i rzetelnie stosowanych kryteriów oceny — wyróżnia jednostki najbardziej użyteczne dla zespołu, a przy tyra wpro­wadza dodatkowy bodziec popychający je do aktyw­ności. Sprzyjając organicznej jedności zespołu w wy­konywaniu powierzonych zadań, wprowadza jednak zupełnie nowy czynnik do stosunków międzyludzkich w zespole. Następuje zjawisko psychologiczno-społecznej autonomizacji indywidualnego sukcesu, cho­ciaż nadal łączy się on z określonymi zadaniami spo­łecznymi.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)