OBIETNICE NAPRAWY

Gierek obiecał też naprawę polityki gospodarczej. Wyrazem tego miało być przyspieszenie tempa roz­woju przemysłu i rolnictwa, zwiększenie udziału pro­dukcji towarów konsumpcyjnych w ogólnej produkcji przemysłowej, przyspieszenie tempa wzrostu wydajno­ści pracy. Służyć temu miała modernizacja aparatu pro­dukcyjnego drogą własnych inwestycji i wzmożonego importu nowoczesnych urządzeń przemysłowych oraz modernizacja systemu kierowania gospodarką i pań­stwem.W tym celu powołano społeczną komisję ma;ącą za­jąć się opracowaniem kierunków zmian w systemie funkcjonowania gospodarki. E. Gierek uznał to zada­nie za niezwykle ważne ze względu na potrzebę pod­niesienia efektywności gospodarowania, zwłaszcza po­przez likwidację marnotrawstwa surowców i maszyn, podniesienie wydajności pracy itp.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)