OBIEKTYWNA PRZYCZYNA

Obiektywną przyczyną najważniejszych trudności stały się niepomyślne dla rozwoju produkcji rolnej warunki klimatyczne, które wystąpiły w ciągu kilku ostatnich lat. Wpłynęło to hamująco na pro­dukcję zbóż i pasz, a w konsekwencji spowodowało spadek hodowli w gospodarstwach chłopskich, głównie drobnych. […] Powstała konieczność olbrzymiego im­portu zbóż i pasz, który w bieżącym roku gospodar­czym wyniesie około 8 min ton, a równocześnie im­portu znacznych ilości mięsa, smalcu i innych pro­duktów zwierzęcych. Import ten wynosić będzie w ro­ku gospodarczym 1976/77 równowartość blisko półto­ra miliarda dolarów.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)