NOWE STEREOTYPY

Nowe stereotypy nie kwestionują jednak wartości osobistego dokonania, ani nawet nie podważają za­sady s.wansu na jego podstawie, zwracają się jedynie przeciw pewnym, często drugorzędnym cechom spo­łecznej osobowości awansowanych. „My, robotnicy z tradycją — „ginęliśmy obecnie w masie robotni­ków chłopskiego pochodzenia”, którzy byli „nawet bardziej pracowici”, ale „nie nawykli do systema­tyczności”, a przy tym „nadmiernie ulegli i nad­skakujący przełożonym”; „my, starzy inżynierowie”, mamy „wysoki autorytet” — natomiast „cni, mło­dzi”, mają „niższy poziom wiedzy, dzięki masowej ich produkcji, co bez wątpienia ułatwia im porozu­mienie z robotnikami”. Przeciwstawienia takie wy­dobywają pewne niuanse podziałów wewnątrz grup społeczno-zawodowych.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)