NOWA EKIPA

Nowa ekipa cofnęła zapowiedzianą podwyżkę cen żywności, ogłosiła szeroki program reform, wyszła na­przeciw postulatom robotników Wybrzeża. Jak pod do­tknięciem czarodziejskiej różdżki wszystko się zmieni­ło na lepsze. Poprawiło się zaopatrzenie, podwyższono płace i zapowiedziano ich dalszy wzrost w całej gospo­darce uspołecznionej. W czerwcu 1976 roku okazało się jednak, że znowu konieczna jest podwyżka cen detalicznych żywności — i to znaczniejsza niż w grudniu 1970 roku. Pojawiły się bowiem znaczne trudności w zaspokojeniu szybko ro­snącego popytu na mięso i przetwory oraz inne ro­dzaje artykułów spożywczych. Wydarzenia w Ursusie i Radomiu sprowokowały przy tym nie tylko zapo­wiedź znacznej podwyżki cen żywności, lecz także zła­manie przez władzę obietnicy konsultowania ze spo­łeczeństwem każdego poważniejszego wzrostu cen de­talicznych mięsa i przetworów.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)