NONSENSOWNOŚĆ ZAMIARU

Nonsensowność tego zamiaru wyni­kała chociażby z faktu, że informacje przesyłać muszą zawsze kontrolowani, którzy znając ich przeznaczenie mogą je odpowiednio modelować. Ten właśnie szcze­gół przekreśla możliwość upowszechnienia wysoce scentralizowanych systemów planowania i zarządza­nia. Odejście od pierwotnego zamiaru nie zostało jednak spowodowane przez te argumenty merytoryczne, lecz czysto taktyczne. Inni wicepremierzy, opiekujący się poszczególnymi działami gospodarki narodowej, nie chcieli, by ich kolega mógł kontrolować realizowane przez nich inwestycje. Przekazanie systemu Wektor” pod opiekę ministrowi budownictwa i materiałów bu­dowlanych naraziło go tym samym na konflikt z in­nymi resortami.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂