NIEZALEŻNIE OD WYMOWY

Należy stwierdzić, że — niezależnie od wymowy ideologicznej i doraźnych celów propagandowych funkcjonalny schemat struktury społecznej dość ade­kwatnie oddaje istotę organizacji planującego spo­łeczeństwa socjalistycznego. Podstawowe cechy ustro­jowe tego społeczeństwa — takie jak planowanie całokształtu procesow społecznych, bezpośrednie pod­porządkowanie rozumowań ekonomicznych krvteriom użyteczności snołecznej, nie ograniczona przez sto­sunki własnościowe przenośność zasobów zbiorowe­go działania, wreszcie powszechne prawo i obowią­zek pracy na rzecz społeczeństwa — sugerują orga­nizację społeczna, której podstawę stanowi wyłącznie techniczny podział pracy w znaczeniu całkiem do­słownym.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)