NIEUBŁAGANE CYKLE

Lipiec 1980 roku; znowu niepokoje społeczne. Tym ra­zem chyba najpoważniejsze z dotychczasowych, bo na­rastające od dawna. Początkowo — strajki w kilku województwach, potem — dobrze zorganizowany ogól­nokrajowy ruch strajkowy. Formalnym powodem wybuchu konfliktu było roz­szerzenie zakresu sprzedaży komercyjnej mięsa i prze­tworów, a więc próba obniżki stopy życiowej. Ale to tylko pretekst, bo konflikt wisiał w powietrzu już od kilku lat — ściśle mówiąc, od czerwca 1976 roku, kie­dy to nieudana podwyżka cen detalicznych żywności spotkała się z protestem załóg „Ursusa” i „Waltera”. Stymulatorem napięcia były narastające trudności eko­nomiczne: coraz gorsze zaopatrzenie rynku, słabnący wzrost płacy realnej (a od 1979 roku jej bezwzględny spadek), przestoje w zakładach produkcyjnych, powo­dowane brakiem energii i surowców, a także wiele innych kłopotów.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂