NIEPOKOJĄCE SYGNAŁY

W jaki sposób zareagowano na te niepokojące syg­nały? Doraźnie postanowiono szukać dodatkowych źró­deł finansowania powstałego deficytu. Do połowy 1974 roku brano głównie kredyty na inwestycje, potem za­częto szukać kredytów finansowych na spłatę zadłu­żenia. Ponieważ trudno było o kredyty finansowe śred­nio- i długoterminowe, szybko zaczęto brać liczne kre­dyty krótkookresowe, z kilkumiesięcznym terminem spłaty. Na początku 1974 roku zadłużenie z tytułu ta­kich kredytów było minimalne i nie przekraczało 60 min dolarów.W końcu 1974 roku osiągnęło kwo­tę ponad 800 min dolarów i nadal rosło.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)