NIE PRZEWIDYWANE ZWIĘKSZENIE

Nie przewidywano też zwiększenia tempa wzrostu eksportu w latach 1974—1975; zaproponowano więc ponad dwukrotne ograniczenie tempa wzrostu importu do Polski (do około 10% rocznie). Nie zapobiegłoby to i tak znacznemu wzrostowi zadłużenia. W opracowa­niu nie było jednak ani słowa o mankamentach obo­wiązującego systemu, o potrzebie wzmocnienia funkcji strategicznych państwa, w tym funkcji Komisji Plano­wania. Bez tego jej liczbowe szacunki były bez zna­czenia.Zgodnie z oceną Ministerstwa Handlu Zagraniczne­go z 3 lipca 1973 zakładano, że w 1975 roku zadłuże­nie Polski w krajach kapitalistycznych stanowić będzie 109% planowanej na rok 1975 wartości jej eksportu do tych krajów, a spłaty kredytów w tym roku wy­niosą około 22% wartości eksportu do krajów kapita­listycznych. Innymi słowy, przewidywano, że nawet przy tych zwolnionych obrotach planowanych na lata 1975 w 1975 roku Polska zbliży się do graniczne­go obciążenia kredytowego (roczna spłata kredytu nie powinna przekraczać 25% wartości rocznego ekspor­tu).

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)