NIC DZIWNEGO

Nic więc dziwnego, że wie­lu ludzi zmieniało często pracę, by w ten prosty spo­sób szybko uzyskać wyższy zarobek, nic za to z sie­bie nie dając. Przykładowo, w 1973 roku co czwarty zatrudniony był pracownikiem nowo przyjętym do przemysłu, a co piąty zmienił pracę. W budownictwie co drugi pracownik zmieniał pracę. W tym około 5% pracowników w przemyśle i 10% pracowników w bu­downictwie samowolnie porzucało pracę, nawet nie in­formując pracodawcy o swym zamiarze. Jednocześnie w 1973 roku ponad 7% nominalnego czasu pracy nie przepracowano, z tego jedną trzecią bez usprawiedli­wienia, co oznaczało, że codziennie około 20 tys. pra­cowników nie przychodziło do pracy bez jakiegokol­wiek usprawiedliwienia.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)