NEGATYWNY WPŁYW NA ROZWÓJ

Z drugiej jednak strony wpływały one negatywnie na rozwój, a w konsekwencji na wzrost stopy życiowej. Ostateczny rezultat tego typu praktyk, zwłaszcza w końcu dekady, znamy — niskie i na doda­tek malejące tempo wzrostu gospodarczego, niewielki wzrost stopy życiowej, niezadowolenie społeczne.Zdjęcie mocno zasznurowanego gorsetu spowodowa­ło, że w latach 1971—1972 w wielu przedsiębiorstwach pojawiły się możliwości szybkiego zwiększenia produk­cji. Ograniczenia w postaci tzw. „wąskich gardeł” usu­nięto poprzez import surowców i maszyn, a także w wyniku inwestycji szybko rentujących się, finanso­wanych przez zagranicę.  Nawet dla ówczesnego kierownictwa nagła poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej była zaskoczeniem. Wy­niki przewyższały bowiem oczekiwania zawarte w pla­nie na lata 1971—1975, które w porównaniu z efekta­mi drugiej połowy lat sześćdziesiątych były przecież optymistyczne.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)