NARASTANIE DYSPROPORCJI

Poprawa miała jednak charakter wysoce powierzchow­ny; pod nią kryły się zjawiska niekorzystne, narasta­jące niepokojąco w analizowanym okresie. Czy kierownictwo wiedziało o tym? Oficjalnie była o   tym mowa między wierszami. Nieoficjalnie jednak napływały jednoznaczne informacje i oceny przesyła­ne (imiennie i bezimiennie).Z urzędu otrzymywał je pierwszy sekretarz KC PZPR. Z zasady docierały one również do tych człon­ków najwyższego kierownictwa, którzy decydowali o sprawach gospodarczych. Półoficjalnie lub nieoficjal­nie, niekiedy na własną prośbę, otrzymywali je też inni członkowie establishmentu. Na podstawie tych materiałów przygotowany został niniejszy rozdział.Informacje te legły zapewne u podstaw różnic po­glądów w najwyższym kierownictwie w latach 1973— —1974; spór zakończył się niestety porażką ostrzega­jących i zmianami personalnymi.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)