NARASTAJĄCE TRUDNOŚCI

Próby rozwiązania narastających trudności ekono­micznych poprzez obniżkę stopy życiowej ludności były przyczyną niemal wszystkich dotychczasowych kryzy­sów politycznych w Polsce Ludowej, powtarzających się z zadziwiającą regularnością co dziesięć—dwana­ście lat. W 1956 roku formalnym powodem ekonomicznym było podniesienie norm pracy. Cen żywności nie można było wówczas podnieść, bo były relatywnie wysokie (w stosunku do płacy), a ilość pieniądza na rynku w kilka lat po jego wymianie była raczej skromna. Wyższe normy miały uczynić pracę bardziej wydajną, a zatem przeciwdziałać zbyt szybkiemu wzrostowi płac.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂