NA CZĘSTYCH SPOTKANIACH

Na czę­stych spotkaniach z ich przedstawicielami nawoływano do przekraczania planów, obiecując dodatkowe środki (w domyśle: inwestycyjne i importowe). Wyrazem tego była koncepcja „planu otwartego”. Pojawiła się ona w latach 1972—1973 w związku z akcjami „20 i 30 mi­liardów”. Chodziło o to, by opierając się na wyższej od planowanej efektywności gospodarowania (lepsze wykorzystanie czasu pracy, obniżka zużycia surowców, materiału itp.) uzyskaj środki na dodatkową produk­cję. Były to jednak mrźonki; w rzeczywistości przekra­czano plan dzięki dodatkowemu importowi bądź do­datkowym inwestycjom. Idea ta stała się więc swego rodzaju nieszczęściem; rozbijała plan i służyła przed­siębiorstwom do wykazywania się urojonymi sukce­sami.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)