MOMENT PORÓWNANIA

Moment porównania występował już w omówionym poprzednio „funkcjo­nalnie zróżnicowanym organizmie społecznym”, gdzie dokonania „pozytywnego bohatera” — oprócz autorytatywnego sędziego — wymagały odpowied­niego tła porównawczego. Teraz tendencja do szere­gowania dominuje nad całym ogarnianym przez jed­nostkę polem stosunków międzyludzkich. „Pozytyw­ny bohater” — pozostając nadal jednostką produk­tywną i przydatną społecznie — niepostrzeżenie przedzierzga się w arywistę.Wszelako wyczyn i osobisty sukces jednego rywala oraz osobista porażka drugiego z nich bywają czę­sto uwarunkowane szerszym kontekstem społecznym sytuacji. Kontekst ten modyfikuje do głębi sens ujawnianego między nimi dystansu.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)